Torque Drift icon

Tải xuống Torque Drift Apk cho Android 2021

Ứng dụng bởi:
League of Monkeys
Phiên bản:
1.5.9 cho Android
Cập nhật vào:
Thg10 18, 2019
Nhận nó trên Play Store
Get Torque Drift on Google Play

Nếu bạn đang tìm kiếm tệp Torque Drift apk cho thiết bị Android của bạn. Tại đây, bạn có thể tải xuống Torque Drift apk ứng dụng miễn phí cho điện thoại Android, máy tính bảng hoặc được hỗ trợ trên mọi thiết bị Android.

Chỉ có nhiều người muốn tải xuống trực tiếp bất kỳ tệp ứng dụng apk nào và thường khi họ không tìm thấy nhanh bất kỳ ứng dụng nào thì tại đây thông qua nền tảng này, chúng tôi đang cung cấp phương tiện để tải xuống tệp apk miễn phí.

Ở đây chúng tôi đang cung cấp hơn 1, 00, 000+ apk android miễn phí và cao cấp mà bạn có thể chọn theo nhu cầu của mình. Chọn ứng dụng từ danh mục bất kỳ loại ứng dụng nào tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, bạn luôn được chào đón sử dụng nền tảng của chúng tôi.

Chúng tôi đã cung cấp gần như tất cả tệp ứng dụng apk có sẵn để tải xuống. Lợi ích chính của việc sử dụng nền tảng của chúng tôi là bạn không cần phải đăng ký hoặc đăng ký như các nền tảng khác.

Ở đây chúng tôi chỉ đơn giản là cung cấp các liên kết ứng dụng cho phép bạn tải xuống và cài đặt trực tiếp trên thiết bị của mình.


Danh mục ứng dụng
Free Racing Apps
Yêu cầu Android:
Android 6.0+
Nhận nó trên Play Store:
Get Torque Drift on Google Play
Tên gói hàng:
leagueofmonkeys.torquedrift

What's New in 1.5.9 of Torque Drift

1.2.61.2 (Not required)
- Fixed notifications on Android. You may receive duplicate notifications for 1-2 days.
- Added notifications for Tournaments
- Various bugs

1.2.61
- Dummy players have been removed from tournaments
- Fixed titles and leaderboards in tournaments
- Parts can now be sold again
- Private tournaments now have no wait time and are started by the creator
- Fixed bug report dialogue appearing at inconvenient times
- Fixed getting stuck on "small crate" popup

Phiên bản ứng dụng Lịch sử

Phiên bản Kích thước Yêu cầu Android Xuất bản trên
1.2.61 () 42.2 MB Thg3 26, 2019 Download
1.2.60 (89) 42.1 MB Android 6.0+ Thg3 07, 2019 Download
1.2.50 (84) 41.7 MB Android 6.0+ Thg2 08, 2019 Download
1.2.49 (78) 37.6 MB Android 6.0+ Thg1 26, 2019 Download
1.2.48 (71) 37.1 MB Android 6.0+ Thg12 21, 2018 Download
1.2.46 (66) 37.7 MB Android 6.0+ Thg12 06, 2018 Download
1.2.44 (60) 37.6 MB Android 6.0+ Thg11 30, 2018 Download
1.2.42 (52) 40.0 MB Android 6.0+ Thg11 09, 2018 Download
1.2.41 (50) 39.9 MB Android 6.0+ Thg10 20, 2018 Download
1.2.031 (48) 39.8 MB Android 6.0+ Thg10 18, 2018 Download