PINO icon

PINO APK Download

App By:
NC Software
Version:
1.9 for Android
Updated On:
Oct 26, 2018

This apk is virus free and safe to download from this mirror.


App Category:
Free Education Apps
Requirements:
Android 5.0+
Get it on:
Get PINO on Google Play
Package Name:
com.nhatcuong.pino

PINO App Description

-Gunui Nah Troying Chia Sa Thong Thiếu niên V. Tihan Hind H.H.C. T.P. Không hài lòng
- Gap fow hoo thong over delivery with home school of the em
- CAC Thông Tin Trao Đổi Đổi Được Chia Theo Tào Múc, Từng Đăng ký CAC Vi, DII Nain Giúp Thơ Diễm Diễm Dàag
- Geoff Fahne De Dang, đã được yêu cầu gửi một tin nhắn như một dấu hiệu.

K.H. Dấu hiệu Chao Nan:
- Zem Bing Tôi cười tội lỗi
- View field information
Tại sao bạn cố gắng bắt đầu?
- Chuyện gì vậy?
- Tại sao bạn chết? ...

What's New in 1.9 of PINO

- Bổ sung tính năng đăng nhập nhiều tài khoản trên một thiết bị.
- Khắc phục lỗi không lấy được cấu hình trên Android 9.0 Pie.
- Tối ưu hiệu năng gửi tập tin đính kèm.

App Versions History

Version Size Required Android Published on
1.8 (12) 72.3 MB Android 5.0+ Oct 11, 2018 Download
1.7 (10) 72.3 MB Android 5.0+ Oct 09, 2018 Download
1.6 (9) 72.1 MB Android 5.0+ Sep 23, 2018 Download
1.4 (5) 72.0 MB Android 5.0+ Sep 19, 2018 Download
1.3 (4) 72.0 MB Android 5.0+ Sep 15, 2018 Download
1.2 (3) 72.0 MB Android 5.0+ Sep 10, 2018 Download